dissabte, 9 de juliol de 2011

PCM002. S14-15. 1335c-1410c. Jaume March: "Las, treballat e fora de mesura..."


Va nàixer a Barcelona devers 1335 i degué morir cap al 1410. Fou uixer d'armes del rei i conseller de la ciutat de Barcelona, ennoblit cap a les darreries de la seua vida. Fou preceptista de la tradició trobadoresca.


"LAS, TREBALLAT E FORA DE MESURA..."

Las, treballat e fora de mesura,
visc, apartat, avorrint mi mateix,
planyent mon mal qui tot jorn tan fort creix
[5] que comportar és a mi cosa dura.
Mas és forçat, pus Amor vol que sia,
de soferir tot quant me volrà dar,
pus en tal lloch m'ha fet enamorar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lo cas per què jo prenc aquesta via
[10] és com só lluny e no la puc mirar,
e del restant pus no em puc contentar
ni fer null bé ni donar alegria.
E pus só lluny, que sovent no la mir,
no em roman res sinó lo pensament
[15] que nit e jorn me dóna gran turment,
havent gran por que no em vulla jaquir.

Mirant remeis amb què mos mals sofir
amb dolç pensar, pusca l'enteniment
e esmaginant que veuré prestament
[20] aquells grans béns que en lo seu cor remir.
Mes què serà sinó major dolor?
Car, com la veig, és lo desig pus gran,
e no conec que em vaja demostran
que nengun temps ajut a ma tristor.

[25] E no és a mi d'apagar tal ardor,
que a tan gran foc gens no m'hi sent bastan,
qui s'és encés així fort a mon dan
que n'oblit mi e tota altra amor.
Mes, com me pens un saborós conhort,
[30] revisc de pler, pensant tant mal d'on ve,
enc que si mai me pren en sa mercé,
és tot no res, en cas que em prengués mort.

Per ço m'esforç e ma dolor comport
al mills que puc, esperant tan gran bé;
[35] e, si no em vol, com un sagnat morré,
qui dolçament ix d'aquell pas tan fort.
Pensant morir, en un tan alt poder,
al poc afany me falrà l'esperit.
Ai, que ja muir, com pens en lo que he dit,
[40] sinó que Amor no vol que em desesper!

Tornada

De qualitat, de seny e de voler
me só mudat, des que he presumit
a vós amar, e gens no us he fallit,
ans n'he millor del tot, a mon parer.

Bibliografia

[PCM 1966] = Poesia catalana medieval, per Joan-Lluís Marfany. Barcelona (Edicions 62: "Antologia Catalana", 24), 1966, pp. 61-62.

[PJMarch 1987] = Pere i Jaume March. Cobles i noves rimades. Edició i estudi introductori de Jaume Vidal Alcover. València (Tres i Quatre: "L'estel", 4), 1987, pp. 61-64.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada