dimarts, 12 de juliol de 2011

PCM006. S14-15. 1336 i 1338-1413. Pere March: "Domna em plats ben arreada..."

(València, nascut entre 1336 i 1338 — Balaguer, 1413)

Va viure entre 1338 i 1413. Estigué al servei del duc de Gandia, a València. Ennoblit, com el seu germà Jaume, cap a les darreries de la seua vida, va ser l'introductor de la família dels March al País Valencià. Fou pare d'Ausies March i practicà la poesia narrativa, a més de la lírica.

DOMNA EM PLATS BEN ARREADA

[I]

Domna em plats ben arreada
e cavaller ben armat,
e donzella enfresada,
e servent arremangat,
[5] e cavall amb gran illada,
ardit e bé afrenat,
e sofrent bé trenuitada.

[II]

E plats-me fer cavalcada
en lloc pla e ben poblat,
[10] e veser foc e fumada,
ez enemic assetjat,
que haja a tenir tots jorns bada
e no sia assegurat,
si doncs no està dins murada.

[III]

[15] E plats-me l'enamorada
amb lo cors prim e delgat,
amb quê es tinga per pagada
de mé per enamorat,
e que em faça gran ullada
[20] per tener-me el cos pagat,
ella que en serà preiada.

[IV]

Enquer hi ha plus qui m'agrada:
senyor ben amesurat,
que hom no el servesca de bada,
[25] ardit e franc ses barat,
e que tinga gran mainada
segons l'esser que és dat,
que l'àls és causa trop fada.

[V]

E plats-me la hivernada,
[30] ans del sol esser llevat,
e que fos aparellada
missa a clergue espatxat,
baixa, que no pas cantada,
sinó en dia feriat
[35] per far la festa honrada.

Bibliografia

[PCM 1966] = Poesia catalana medieval, per Joan-Lluís Marfany. Barcelona (Edicions 62: "Antologia Catalana", 24), 1966, pp. 47-48.

[PJMarch 1987] = Pere i Jaume March. Cobles i noves rimades. Edició i estudi introductori de Jaume Vidal Alcover. València (Tres i Quatre: "L'estel", 4), 1987, pp. 40-41.

[PMarch 1993] = Pere March. Obra completa. A cura de Lluís Cabré. Barcelona (Editorial Barcino, A, 132), 1993, pàgs. 169-171.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada